Ocomes

Førstehjelp for øynene

For å minske risiko for permanent skade forårsaket av øyeskader, er det viktig å behandle øyeskader umiddelbart. Rådfør deg med din øyelege så snart som mulig.

Førstehjelp for kutt i eller rundt øyet:

 • Bandasje øyet forsiktig.

 • Ikke gni øyet eller press.

 • Ikke prøv å fjerne eventuelle partikler.

 • Ikke vaske ut øyet.

Førstehjelp når fremmede partikler inn i øyet:

 • Trekk den øvre lokket ned på nedre lokket og la nedre øyevipper feie vekk partikkel ved å blinke flere ganger.

 • La tårer vaske ut splinten eller partikkel, eller bruke et øye vask.

 • Lukk øynene og oppsøke lege umiddelbart hvis prosedyren ovenfor ikke fungerer.

 • Ikke gni øyet.

Førstehjelp for kjemisk sprut:

 • Bruk fingrene til å skille lokk, deretter skylle øyet med vann fra en kran eller ren beholder.

 • Oppsøk lege umiddelbart.

 • Dekker øyet.

Førstehjelp for fysisk traume mot øyet:

 • Forsiktig bruke små kaldt komprimerer uten press umiddelbart for å redusere smerte og hevelse.

 • Ta kontakt med din øyelege eller fastlege umiddelbart.