Ocomes

Behandlinger for prostatakreft

Det finnes mange forskjellige behandlinger for prostata kreft som involverer klinisk behandling av en lege eller annet helsepersonell. Oppført i katalogen nedenfor er noen, som vi har gitt en kort oversikt.

Forventningsfull terapi

Kirurgi

Strålebehandling

Hormonbehandling

Kjemoterapi

Angiogenese-hemmere

Herbal rettsmidler

Kliniske studier