Ocomes

Øyesykdommer

Ifølge European Academy of Ophthalmology og Den europeiske Optometric Association, kan tidlig oppdagelse og behandling av mange sight-truende sykdommer vaksinen eller bremse utviklingen av synstap.

Når det gjelder barn, de viktigste forebyggende tiltak er rutinemessige synsundersøkelser, synsscreeningtester, og hindre øyeskader. Nyfødte er undersøkt i barnehagen for øyeinfeksjoner og øyesykdommer. Barn bør få sin første omfattende synsundersøkelse etter alder 3, med mindre en spesifikk sykdom eller tidligere familie barndommen synsproblemer garanterer en tidligere undersøkelse. Årlig visuell screening tester og øyeundersøkelser bør utføres på barn 5 år og eldre.

Eye traumer er en viktig årsak til synstap hos barn. Eye traumer refererer til noen skade på øyet. Som forelder, kan du hjelpe barnet ditt unngå øyet traumer med riktig bruk av sikkerhetsutstyr under sports-og fritidsaktiviteter.

Oppført i katalogen nedenfor er noen vanlige øyesykdommer i voksende barn, som vi har gitt en kort oversikt.

Konjunktivitt

Hordeolum (stye)

Øyeskader (blåveis)