Ocomes

Vanlige helseproblemer forbundet med reise i utviklingsland

Ifølge Verdens helseorganisasjon og Centers for Disease Control and Prevention, følgende er noen av de vanligste helseproblemene forbundet med reise til utviklingsland:

 • Traveler diaré (langt den vanligste risiko siden det rammer opp til 80 prosent av internasjonale reisende basert på destinasjonen)

 • Enterotoxic E. coli diaré

 • Malaria

 • Akutte febrile luftveisinfeksjoner

 • Hepatitt (A, B, E)

 • Gonoré

 • Animal biter med rabies risiko

 • Tyfus og para feber

 • HIV -infeksjon

 • Legionella-smitte

 • Kolera

 • Meningokokksykdom

 • Flu (influensa)

 • Dengue Fever

 • Prionsykdommer

 • Gul feber

 • Tuberkulose

 • Alvorlig, akutt luftveissyndrom (SARS)

 • Poliomyelitt