Ocomes

Få støtte under kreftbehandling

Dealing med dine følelser er ofte lettere når du lære mer om sykdommen din og få støtte fra andre. Leger, sykepleiere og andre medlemmer av din helseteam kan svare på dine spørsmål. Snakke med venner og familie eller andre som har hatt kreft kan hjelpe. Møte med en sosionom, rådgiver, eller medlem av presteskapet kan også hjelpe. Mange kreftpasienter delta støttegrupper hvor de deler hva de har lært om kreft og dens behandling. Her er noen alternativer for å finne støtte.

  • Spør en sykepleier eller sosionom på sykehus eller klinikk for å foreslå en lokal eller nasjonal gruppe. Grupper kan tilby emosjonell støtte, informasjon, økonomisk støtte, transport, hjemmehjelp, eller andre tjenester.

  • Ring National Cancer Institute Cancer Information Service på 1-800-4-kreft (1-800-422-6237). De har informasjon om ressurser.

  • Ring European Cancer Society 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345). Denne ideelle organisasjonen hjelper pasienter og deres familier.