Ocomes

Kombinasjonsbehandling for prostatakreft

Du kan få mer enn én behandling for prostatakreft. Hvis så, er det som kalles kombinasjonsbehandling. Det er også kalt multimodalitet behandling. Å behandle prostatakreft, kan du ha mer enn en av disse behandlingene:

  • Kirurgi

  • Strålebehandling

  • Hormonbehandling

I hvilken rekkefølge du få behandlinger har et bestemt navn. For eksempel kan du ha hormonbehandling før stråling. Hvis så, det heter neoadjuvant terapi. Behandlingen bidrar til å krympe tumoren, noe som kan gjøre strålingen mer effektiv.

Eller du kan ha behandling etter operasjonen. Dette kalles adjuvant behandling. For eksempel kan du ha stråling eller hormonbehandling snart etter operasjonen. Målet er å drepe eventuelle kreftceller som er igjen. Selv om det er ingen tegn til kreft, kan legen likevel foreslå adjuvant behandling. Å ha det kan redusere risikoen for at kreften vil komme tilbake eller spredning.