Ocomes

Nevrologi

Hva er nevrologi?

Nevrologi er den grenen av medisin som er opptatt av studiet og behandling av sykdommer i nervesystemet.

Hvem er nevrolog?

Den lege som er spesialist i nevrologi kalles en nevrolog. Etter å ha fullført medisinsk skole, leger som spesialiserer seg i voksen nevrologi fullføre ett år av bosted i indremedisin og tre års nevrologi bosted.

Neurologer behandle sykdommer i hjerne, ryggmarg, og nerver, inklusive, men ikke begrenset til, følgende:

  • Muskelsykdommer og smerte

  • Hodepine

  • Epilepsi

  • Nevritt

  • Hjerne og ryggmarg svulster

  • Multippel sklerose

  • Parkinsons sykdom

  • Stroke

  • Myasthenia gravis

  • Muskeldystrofi

Som spesialist, ser nevrolog pasienter med et bredt spekter av problemer og kan fungere som en pasients rektor eller rådgivning lege, mens familien lege eller fastlegen, er generelt ansvar for pasientens totale helsevesen.