Ocomes

Unges psykiske helse

Det er mange forskjellige psykiske helseproblemer som påvirker ungdom som krever klinisk behandling av en lege eller annet helsepersonell. Oppført i katalogen nedenfor er noen, som vi har gitt en kort oversikt.

Unges psykiske helse oversikt

Schizofreni

Stemningslidelser

Oversikt over stemningslidelser

Major Depression

Dystymi

Manic Depression / Bipolar lidelse

Teen selvmord

Angst Disorders

Generalisert angst lidelse

Obsessive-Compulsive Disorder

Fobier

Post-Traumatic Stress Disorder

Atferdsforstyrrelser

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder

Atferdsforstyrrelse

Opposisjonell atferdsforstyrrelse

Spiseforstyrrelser

Anorexia nervosa

Bulimia nervosa

Rusmisbruk / kjemisk avhengighet

Tilpasningsforstyrrelser

Kronisk sykdom og transplantasjon spørsmål og ungdom