Ocomes

FDA-godkjente legemidler

De følgende stoffer er godkjent siden 2000 ved behandling av prostatacancer:

FIRMAGON (degarelix)

FDA godkjent desember 2008

Dette stoffet, en LHRH-antagonist, er godkjent for palliativ behandling av fremskreden prostatakreft.

Vantas (histrelinacetat)

FDA godkjent oktober 2004

Dette stoffet, en LHRH-agonist, er godkjent for palliativ behandling av fremskreden prostatakreft.

Taxotere (docetaxel)

FDA godkjent mai 2004

Injisering av dette kjemoterapi medikament i kombinasjon med prednison (et steroid), er godkjent for behandling av pasienter med avansert metastatisk prostata kreft. Dette er det første stoffet godkjent for hormon ildfaste prostata kreft som har vist en overlevelsesgevinst.

Taxotere virker ved inhibering av tubulin, et protein essensielt for celledelingen, og dermed hindre kreftceller fra å dele seg og vokser i antall.

Plenaxis depot (abarelix)

FDA godkjent november 2003

Dette stoffet, en LHRH-antagonist, ble godkjent for palliativ behandling av menn med symptomatisk prostatakreft, hos hvem LHRH-agonist terapi er ikke hensiktsmessig, og som nekter kirurgisk kastrering, og har en eller flere av de følgende: (1) faren for nevrologiske kompromiss på grunn av metastaser, (2) urinleder eller blæreutløpsobstruksjon på grunn av lokale inngrep eller metastaserende sykdom, eller (3) alvorlige bein smerter fra skjelettmetastaser som vedvarer på narkotiske analgetika.

Dette stoffet er ikke lenger tilgjengelig i Europa.

Zometa (zoledronsyre)

FDA godkjent februar 2002

Dette stoffet, et bisfosfonat, er godkjent for palliativ behandling av prostata kreft som har spredd seg til skjelettet og som har kommet etter minst én type hormonbehandling.

Eligard (leuprolide acetate)

FDA godkjent januar 2002

Dette stoffet, en LHRH-agonist, er godkjent for palliativ behandling av fremskreden prostatakreft.

Trelstar (triptorelin)

FDA godkjent juni 2000

Dette stoffet, en LHRH-agonist, er godkjent for palliativ behandling av fremskreden prostatakreft.