Ocomes

Kirurgisk behandling for fedme

Vekt-tap kirurgi (fedmekirurgi) er det eneste alternativet i dag som effektivt behandler sykelig fedme i mennesker for hvem mer konservative tiltak som kosthold, mosjon og medisiner har mislyktes.

Det finnes en rekke tilnærminger til fedmekirurgi, men alle prosedyrer er enten malabsorbtiv, restriktiv, eller en kombinasjon av de to. Malabsorptive prosedyrer endre måten fordøyelsessystemet fungerer. Begrensende fremgangsmåter er de som sterkt reduserer størrelsen av magesekken til å holde mindre mat, men fordøyelsesfunksjoner forblir intakt.

Gastric bypass (malabsorbtiv) Kirurgi

Gastric stifting (restriktiv) kirurgi