Ocomes

Mulig blodprøve for Alzheimers sykdom

Forskere ved Stanford University har utviklet en blodprøve som, i hvert fall i en foreløpig retrospektiv studie, var svært nøyaktig på å bestemme hvem som hadde Alzheimers eller var mest utsatt for det.

Forskerne samlet inn mer enn 200 lagrede blodprøver som var tatt fra folk med mild kognitiv svikt, Alzheimers sykdom, eller ingen kognitiv svikt. De deretter analysert 120 proteiner i blodprøver, og fant at et karakteristisk mønster av 18 proteiner var nyttig for å identifisere mennesker med Alzheimers. Proteinene regulere normale funksjoner, som for eksempel betennelse, som kan gå galt i Alzheimers.

Forskerne neste undersøkt om proteinene kan brukes til å skille mennesker med Alzheimers, eller i fare for det, i en gruppe med "blindet" blodprøver, hvor de ikke kjenner diagnosen før etter at deres anslag. Proteinet signatur viste seg å være 89% nøyaktig med å skille mennesker med Alzheimers fra de uten, og ca 81% nøyaktige i å forutsi hvilke pasienter med mild kognitiv svikt vil utvikle Alzheimers. Dette eksperimentelle blodprøve må valideres i andre studier, og av andre forskere før sin sanne prediktiv kraft er kjent.

Ray S, et al. "Klassifisering og Tippe of Clinical Alzheimers diagnose basert på plasma signal proteiner," Nature Medicine (14 oktober 2007): Advance online publisering.