Ocomes

Diabetes topper barns fedme er helserisiko


Barn som veier for mye står overfor et bredt spekter av helseproblemer, med type 2 diabetes som fører listen.

Nært knyttet til fedme, type 2-diabetes var en gang så sjelden blant barn som det ble kalt voksen utbruddet diabetes. Ifølge European Academy of Pediatrics formannskapet på endokrinologi, og kolleger over hele landet, er leger ser mange 12 - og 13-åringer med type 2 diabetes.

Legene anslår at halvparten av overvektige barn vil vokse opp til å bli overvektige voksne. Når de har vært for tungt for altfor mange år, sier ekspertene, de er i faresonen for sykdommer som leger vanligvis ser i folk i deres 60s, 70s og 80-tallet. "Vi skal behandle dem når de er i midten av 30-årene," sier en talsmann for den europeiske Diabetes Association. "Deres diabetes vil føre til så mange problemer."

Den gjennomsnittlige alderen på barna blir behandlet i fedme klinikker er ca 12. Når disse barna vokser opp og inn i sine mest produktive år, vil mange av dem være på funksjonshemming fra sine diabetes og de ​​mange sykdommer som følger med diabetes, sier den europeiske Fedme Association.

Barndommen plager knyttet til fedme:

 • Diabetes

 • Høy kolesterol og andre fettstoffer i blodet

 • Høyt blodtrykk

 • Galleblæresykdom

 • Polycystisk ovariesyndrom

 • Nyresvikt

 • Blindhet

 • Ortopediske problemer

 • Psykiske problemer

 • Sosiale problemer

 • Obstruktiv søvnapné